z4927197499053_2a0b0e606818827d1f9d56a48b593422.jpg

Khẳng định quan điểm ứng phó biến đổi khí hậu

Khẳng định quan điểm ứng phó biến đổi khí hậu MTĐT –  Thứ năm, 30/11/2023 08:53 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Hội nghị lần thứ 28 của các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đối khí hậu (COP28) là một trong những hội nghị quốc tế lớn nhất và quan […]

Góp ý “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” - Bài 6: 5 vấn đề trọng yếu còn thiếu trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô - Tạp chí Kiến trúc Việt Nam

5 vấn đề trọng yếu còn thiếu trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô

5 vấn đề trọng yếu còn thiếu trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô MTĐT –  Thứ tư, 29/11/2023 08:41 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Góp ý “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” – Bài 6: 5 vấn đề trọng yếu còn thiếu […]

Vai trò khó tin của loài hổ trong biến đổi khí hậu

Vai trò khó tin của loài hổ trong biến đổi khí hậu MTĐT –  Thứ tư, 29/11/2023 15:49 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Bằng cách bảo tồn những khu rừng để bảo vệ loài hổ, Ấn Độ đã trung hòa được hơn 1 triệu tấn khí thải carbon trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. […]

cover-thay(1).png

Bước tiến lớn trong thay đổi tư duy và phương thức quản trị tài nguyên nước

Bước tiến lớn trong thay đổi tư duy và phương thức quản trị tài nguyên nước MTĐT –  Thứ ba, 28/11/2023 16:01 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước 2023: Bước tiến lớn trong thay đổi tư duy và phương thức quản trị tài nguyên nước. Với 468/472 (94,74%) phiếu […]

Hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

Hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất MTĐT –  Thứ ba, 28/11/2023 10:04 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Các tồn tại, hạn chế, bất cập trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cũng cần được tập trung xử lý, nhiều điểm […]

Việt Nam tích cực, chủ động triển khai bài bản các cam kết tại COP26

Việt Nam tích cực, chủ động triển khai bài bản các cam kết tại COP26

Việt Nam tích cực, chủ động triển khai bài bản các cam kết tại COP26 MTĐT –  Thứ hai, 27/11/2023 15:08 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Việt Nam đang tích cực, chủ động triển khai một cách bài bản các cam kết quốc tế, đặc biệt là các cam kết kể từ Hội nghị các bên […]

Kinh tế Xanh: Điểm chạm của phát triển xã hội và bảo tồn di sản văn hóa

Kinh tế Xanh: Điểm chạm của phát triển xã hội và bảo tồn di sản văn hóa

Kinh tế Xanh: Điểm chạm của phát triển xã hội và bảo tồn di sản văn hóa MTĐT –  Thứ hai, 27/11/2023 14:38 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Nếu chúng ta biết cách phát huy giá trị di sản, các tài sản quý giá này có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển […]

tm-img-alt

Nhìn Trái đất từ không gian sẽ nhận ra điều “loài người tự dối mình”

Nhìn Trái đất từ không gian sẽ nhận ra điều “loài người tự dối mình” MTĐT –  Thứ hai, 27/11/2023 11:03 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Phi hành gia này nhận định, nếu càng nhiều người trải qua cảm giác như ông thì rất nhiều vấn đề của thế giới và nhân loại sẽ được giải […]