Môi Trường

Hạ Long: Loạt cán bộ bị xem xét kỷ luật do vi phạm về quản lý đất đai

16:03 30/05/2023

Hạ Long: Loạt cán bộ bị xem xét kỷ luật do vi phạm về quản lý đất đai

Lê Kế –  Thứ ba, 30/05/2023 14:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thanh tra TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị tại phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long

Buông lỏng lãnh đạo, quản lý

Mới đây, Thanh tra TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị đối với thửa đất số 101, tờ bản đồ địa chính số 57 đo năm 1998 (tại tổ 49, khu 5) và thửa đất số 91, 93 tờ bản đồ địa chính số 76 đo năm 1998 (tại tổ 79, khu 7), phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long. Tại đây, nhiều sai phạm của các phòng ban, chính quyền địa phương được chỉ rõ.

Báo cáo kết quả Thanh tra của Đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra TP. Hạ Long, khẳng định, công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn phường Hà Khẩu còn có tồn tại bất cập, hạn chế như: Nhiều công trình xây dựng sai phép, không phép; san gạt đất trái phép…nhưng chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Việc lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chia tách, hợp thửa đất còn một số hạn chế, thiếu chặt chẽ, chưa đầy đủ.

tm-img-alt
Loạt cán bộ tại các phòng ban và UBND phường Hà Khẩu bị xem xét kỷ luật vì quản lý đất đai

Đặc biệt, có sự buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát, không phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm để các vi phạm trật tự đô thị xảy ra cùng khu vực trong thời gian dài, nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời để xử lý, làm ảnh hưởng hiệu lực quản lý nhà nước, gây dư luận không tốt, khó khăn trong việc xử lý khắc phục hậu quả.

Cụ thể, thửa đất số 91/76/1998 (nay thửa đất số 33/97/2017) thuộc tổ 79, khu 7, phường Hà Khẩu đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất năm 2013 (theo Luật Đất đai 2003) và đến năm 2020 đã thực hiện chuyển nhượng QSD đất đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, hồ sơ chuyển mục đích tại thửa đất và các thửa đất sau khi tách chưa có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trong hồ sơ chưa có trích đo hoặc trích lục thể hiện rõ vị trí xin chuyển mục đích; Khi cho chuyển mục đích chưa tách thửa đất theo từng mục đích riêng biệt có loại đất khác nhau…

Việc tách thửa khi có công trình xây dựng vi phạm sau ngày 1/7/2014 trên đất nhà chưa được xử lý do đó không đảm bảo theo quy định.

Đối với hồ sơ chuyển nhượng tại các thửa đất số 164, 165, 202, 203, 204, 205/97/2017 thuộc tổ 79, khu 7 phường Hà Khẩu: Do không kiểm tra xử lý các công trình vi phạm trên đất dẫn đến việc chuyển nhượng khi đã có các công trình xây dựng vi phạm gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả…

Kết luận thanh tra nêu rõ, những tồn tại, hạn chế nêu trên trách nhiệm trước hết thuộc về các đơn vị mà trực tiếp là cán bộ công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND phường Hà Khẩu có trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai theo thẩm quyền.

Sai phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ về sai phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thửa đất trên.

Theo đó, từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2022 có 3 công trình nhà B3 xây dựng sai phép; 10 công trình nhà B3 và 4 móng xây dựng không phép. Việc đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ, xây dựng vượt diện tích đất ở cũng như xây dựng đường giao thông của bà Đoàn Thị Kim Chi và ông Nguyễn Văn Phòng chưa được cấp giấy phép xây dựng và xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đã được phòng Quản lý đô thị cấp tại thửa đất số 91 tờ bản đồ địa chính đo năm 1998 (nay thửa đất số 33 tờ bản đồ số 97) thuộc tổ 79, khu 7, phường Hà Khẩu đã vi phạm Luật Xây dựng 2014.

“Mặc dù, các hành vi nêu trên đã được UBND phường Hà Khẩu lập hồ sơ trình UBND Thành phố xử lý vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lý chưa kịp thời (chỉ khi có phản ánh, chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 9869/UBND ngày 12/12/2022 mới tiến hành xử lý)”, Kết luận nêu.

Đồng thời, Kết luận cũng nhận định trách nhiệm để xảy ra các vi phạm và các hạn chế thiếu sót nêu trên, trách thuộc về UBND phường Hà Khẩu, Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường phường Hà Khẩu phụ trách lĩnh vực địa bàn (do buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, không phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm).

Ngoài ra, trách nhiệm cũng thuộc về Phòng Quản lý đô thị và Đội Kiểm tra TTĐT và Môi trường khi chưa thường xuyên, kịp thời kiểm tra phát hiện, phối hợp xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm.

Đối với thửa đất số 101/57/BĐĐC 1998 phường Hà Khẩu, Thanh tra TP. Hạ Long kết luận: Việc ông Nguyễn Thanh Bình đang quản lý sử dụng 1.143m2 (theo xác nhận nguồn gốc của UBND phường Hà Khẩu) thuộc thửa đất 101/57/BĐĐC đo năm 1998 phường Hà Khẩu (mang tên Xí nghiệp Thủy lợi I) vượt diện tích so với diện tích được Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi I có Quyết định số 75/TL nhượng nhà thanh lý cho công nhân viên ngày 29/8/1993 với diện tích nhà thanh lý 199m2 (vượt 944m2) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

Những tồn tại trên thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước các đơn vị UBND phường Hà Khẩu, phòng Tài nguyên và môi trường TP. Hạ Long.

Thanh tra TP. Hạ Long cũng cho biết, tại thửa đất có 2 công trình xây dựng năm 2003, Luật Xây dựng 2003 chưa có hiệu lực do vậy không vi phạm luật xây dựng. Tuy nhiên, việc xây dựng vượt ngoài diện tích do Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi I có Quyết định số 75/TL nhượng nhà thanh lý cho công nhân viên ngày 29/8/1993 vi phạm Điều 6, Luật Đất đai 1993.

Riêng 5 công trình xây dựng từ năm 2018 đến năm 2020, hành vi của ông Nguyễn Thanh Bình đã vi phạm Luật Xây dựng 2014 và phải bị xử lý theo quy định.

Những vi phạm và các tồn tại hạn chế nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về UBND phường Hà Khẩu, Lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường phường Hà Khẩu phụ trách lĩnh vực địa bàn; cán bộ quản lý địa bàn thuộc các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra TTĐT và Môi trường chưa thường xuyên, kịp thời kiểm tra phát hiện, phối hợp xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chánh Thanh tra đề nghị UBND TP. Hạ Long có Văn bản chỉ đạo UBND phường Hà Khẩu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn TP. Hạ Long kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sử dụng đất đai, hoạt động xây dựng trên địa bàn Phường.

Thanh tra TP. Hạ Long đề nghị UBND TP. Hạ Long yêu cầu UBND phường Hà Khẩu tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Quản lý đô thị thành phố, Đội kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan nhận hình thức kỷ luật (nếu đến mức) do để xảy ra tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Đồng thời, giao phòng Nội vụ thành phố theo dõi, hướng dẫn đôn đốc việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đảm bảo nghiêm túc đúng quy định.

Theo : Báo Môi Trường Và Đô Thị

Link Nguồn : https://www.moitruongvadothi.vn/ha-long-loat-can-bo-bi-xem-xet-ky-luat-do-vi-pham-ve-quan-ly-dat-dai-a132588.html

Tin liên quan

Vietlott Power 6/55 – Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 26/9/2023 – Vietlott Thứ 3

Vietlott Power 6/55 – Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 26/9/2023 – Vietlott Thứ 3 MTĐT –  Thứ ba, 26/09/2023 16:32 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay Thứ 3 ngày 26/9/2023 bắt đầu từ lúc 18h00. Power 6/55, XS Power 6/55, Xổ số Power […]

XSMB 26/9 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay 26/9/2023 – XSMB thứ 3

XSMB 26/9 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay 26/9/2023 – XSMB thứ 3 MTĐT –  Thứ ba, 26/09/2023 16:21 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên XSMB 26/9 – Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay – KQ XSMB hôm nay 26/9/2023 – XSMB Thứ 3. Kết quả xổ số Miền Bắc […]

Lý do khiến chim cánh cụt đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt

Lý do khiến chim cánh cụt đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt MTĐT –  Thứ ba, 26/09/2023 16:44 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Chim cánh cụt ở Nam Cực có thể phải đối mặt với sự tuyệt chủng hàng loạt nếu dịch cúm gia cầm lan đến lục địa này. Người đứng đầu […]

Sơn La: Quan tâm bảo vệ môi trường các lễ hội

Sơn La: Quan tâm bảo vệ môi trường các lễ hội MTĐT –  Thứ ba, 26/09/2023 16:45 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Sơn La hội tụ 12 dân tộc anh em với kho tàng di sản văn hóa mang sắc thái riêng độc đáo của từng dân tộc, […]

XSMN 26/9 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay 26/9/2023 – XSMN thứ 3

XSMN 26/9 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay 26/9/2023 – XSMN thứ 3 MTĐT –  Thứ ba, 26/09/2023 15:40 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên XSMN 26/9 – SXMN 26/9 – Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam – KQ XSMN hôm nay 26/9/2023 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay. […]

Kim Động- Hưng Yên: Nhiều sai phạm gây ảnh hưởng đến môi trường, đất đai và quy hoạch (Bài 1)

Kim Động- Hưng Yên: Nhiều sai phạm gây ảnh hưởng đến môi trường, đất đai và quy hoạch (Bài 1) Đức Anh –  Thứ ba, 26/09/2023 14:57 (GMT+7) Theo dõi MTĐT trên Nhiều sai phạm trong xây dựng tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên gây ảnh hưởng đến môi trường, đất đai […]